Rybársky web - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci

Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek

Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje

V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii

Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie

 

Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu

Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Členské schôdze
Uverejnené piatok, 08. marec 2019, 12:52
Napísal: Krkoška Milan
Prečítané: 696x

Členská schôdza 2019

.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Členská schôdza 2019
.
 |-  -| 
Pozvánka na členskú schôdzu SRZ MO Čadca

Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 31. marca 2019 od 08:00 v Kultúrnom dome v Čadci.
       
       Pozvánky na členskú schôdzu v tlačenej podobe sú súčasťou zakúpeného rybárskeho povolenia alebo členskej                       známky.

       Na schôdzi bude na vyžiadanie poskytnutý  Miestny rybársky poriadok SRZ MO Čadca na rok 2019,
      schválený Radou SRZ.

      
       Dňa 7. marca 2019 výbor SRZ MO Čadca schválil návrh programu schôdze.
 
     Návrh programu schôdze: 

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisií členskej schôdze (mandátová a návrhová komisia)
 3. Správa o činnosti výboru za rok 2018
 4. Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2018
 5. Správa hlavného hospodára - plnenie Plánu zarybňovania za rok 2018
 6. Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh za rok 2018
 7. Správa kontrolnej a revíznej komisie
 8. Rozpočet MO SRZ na rok 2019
 9. Plán hlavných úloh na rok 2019
 10. Plán práce výboru MO SRZ na rok 2019
 11. Plán zarybňovania na rok 2019
 12. Diskusia
 13. Návrh uznesení
 14. Ukončenie
Stanovy SRZ §14 - Členská schôdza
.
1. Výbor zvoláva členskú schôdzu najmenej 15 dní vopred s uvedením programu 
2. Do výlučnej kompetencie členskej schôdze patrí rozhodovanie o:
    - vzniku organizačnej zložky
    - zániku organizačnej zložky
    - rozdelení a zlúčení organizačnej zložky
    - prevode majetku
    - o zmene štruktúry miestnej na mestskú organizáciu ...
3. Členská schôdza:
    - prerokováva a schvaľuje výročnú správu o činnosti
    - prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet org. zložky
    - volí členov výboru a a kontrolnej komisie na dobu 4. roky
    - volí stanovený počet delegátov na snem zväzu
    - prerokováva a schvaľuje plán hlavných úloh org. zložky

Stanovy SRZ:                                                                            
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2019_01/vestnik-1901-08-Stanovy-SRZ.pdf
                     Žiadame zúčastnených členov na Členskej schôdzi aby sa riadili Stanovami SRZ § 14, ktorý                           uvádza kompetencie členskej schôdze o rozhodovaní a schvaľovaní. Taktiež aby sa riadili §15 -                   §17 Stanov a nezasahovali do kompetencií Výboru  a kontrolnej komisie 
 -| 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku

Autor článku

- člen výboru MO

- člen RS

- hospodár VN Milošová

- pracovník TBD na VN Milošová

 

Milan Krkoška ml.
.

.

 |-  -|-

Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika

Na webe je prítomných:

- 31 návštevníkov

- žiadni členovia


Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články

Copyright © 2020 MO SRZ Čadca. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok

Hľadáme ďalších autorov článkov. Pomôžte spestriť tento web svojími príspevkami. Píšte hlavne o sebe, o svojích zážitkoch z rybačky. Ak budete potrebovať pomoc s editáciou a úpravou svojích článkov, adminovia vám radi pomôžu.

naozaj.eu NanoShop IsoKor Slovenský kroj Nano shop IsoKor