Rybársky web - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci

Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek

Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje

V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii

Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie

 

Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu

Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Výbor informuje
Uverejnené štvrtok, 22. august 2019, 10:45
Napísal: Sihelník Marián
Prečítané: 518x

Pozvánka na mimoriadnú členskú schôdzu SRZ MO Čadca

.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Pozvánka na mimoriadnu členskú schôdzu
.
 |-  -| 
Pozývame Vás na MČS 

Pozývame Vás na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 13. októbra 2019

od 08:00 v Kultúrnom dome v Čadci. 

       
Návrh programu schôdze:

 

 

1,Otvorenie

2,Schválenie programu schôdze

3,Voľba pracovných komisií členskej schôdze (mandátová , návrhová, volebná  komisia)

4,Novela  stanov SRZ -  prerokovanie a schválenie pripomienok za MO SRZ Čadca

5,Informácia o udalostiach v Rade SRZ a dôvodov  zvolania mimoriadneho snemu SRZ.

6,Voľba delegátov na snem SRZ a náhradníka.

7,Diskusia

8,Návrh uznesení

9,Ukončenie


       Usmernenie z rady SRZ pre  miestne organizácie:

 

 

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, na Sekretariát Rady SRZ bola dňa 1. augusta 2019 doručená písomná žiadosť 24            členov Rady SRZ o zvolanie Mimoriadneho snemu SRZ s nasledujúcim programom:

Odvolanie tajomníka SRZ

Novela Stanov SRZ

Voľby tajomníka SRZ

Podľa  § 20 ods. 2 Stanov SRZ Na písomnú žiadosť najmenej dvoch tretín členov Rady SRZ alebo jednej polovice                   organizačných zložiek je Rada SRZ povinná zvolať mimoriadny snem do 90 dní od doručenia žiadosti.

 

Podľa § 20 ods. 3 Stanov SRZ Snem tvoria delegáti, ktorými sú zvolení zástupcovia organizačných zložiek podľa kľúča,           stanoveného Radou SRZ na princípe paritného zastúpenia a tiež pozvaní hostia, ktorí sú bez hlasovacieho práva.

 

Podľa § 21 ods. 3 Stanov SRZ Radu SRZ zvoláva prezident alebo tajomník, najmenej 15 dní vopred, s uvedením                       programu rokovania.

 

 

Podľa § 14 ods. 2 Stanov SRZ Mimoriadnu členskú schôdzu alebo mimoriadnu mestskú konferenciu zvoláva výbor podľa           potreby a je povinný ju zvolať v prípade, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina všetkých členov organizačnej          zložky alebo na základe ústredného orgánu zväzu.

Stanovy SRZ:  
                                                                         

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2019_01/vestnik-1901-08-               Stanovy-SRZ.pdf 

   
     Žiadame zúčastnených členov na Členskej schôdzi aby sa riadili Stanovami SRZ § 14, ktorý uvádza  kompetencie členskej       schôdze o rozhodovaní a schvaľovaní. Taktiež aby sa riadili §15 -  §17 Stanov a nezasahovali do kompetencií Výboru  a           kontrolnej komisie.  .
 |-  -|

 -| 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku

Autor článku

 

Ing. Sihelník Marián
.

Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika

Na webe je prítomných:

- 24 návštevníkov

- žiadni členovia


Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články

Copyright © 2020 MO SRZ Čadca. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok

Hľadáme ďalších autorov článkov. Pomôžte spestriť tento web svojími príspevkami. Píšte hlavne o sebe, o svojích zážitkoch z rybačky. Ak budete potrebovať pomoc s editáciou a úpravou svojích článkov, adminovia vám radi pomôžu.

naozaj.eu NanoShop IsoKor Slovenský kroj Nano shop IsoKor